Værdier og visioner

Viborg Baptistkirke

Værdier:

 

Kærlighed - ved Kristus, i frihed og ansvarlighed.

Åbent og omsorgsfuldt fællesskab.

Formidling af Guds åbenbaring til søgere.

Udvikling gennem erkendelsesprocesser.

 

 

Visioner:

 

Til stadighed selv være grebet af budskabet, og trænge dybere ind i de bibelske sandheder for at se Guds herlighed.

Til stadighed invitere mennesker med i Guds fællesskab for at dele oplevelsen af Guds kærlighed.

Til stadighed forstå menigheden som tjener for Guds mission i verden.

En menighed, hvor vi tjener hver med vore gaver; hvor nyt og gammelt og alle aldersgrupper findes og trives side om side; åben for etniske grupper og mennesker med forskellig social baggrund.

 

 

Copyright © All Rights Reserved