Hvad gør os til baptister

Viborg Baptistkirke

Hvad gør os til Baptister?


95% af troen er vi fælles med alle kristne om.

Men 5 ting, der gør baptister til baptister:

•Tro

•Dåb

•Demokrati

•Frihed fra staten

•Aktiv livshjælp (mission)


95% fælles tro

Baptistkirken deler 95% af troen med fx. folkekirken.

•Vi benytter samme Bibel,

•Vi synger rigtig mange af de samme salmer.

•Vi bekender os - som alle andre kristne i verden - til de Oldkirkelige bekendelser, der først og fremmest fastslår kristendom som troen på Gud: Fader, Søn og Helligånd.

•Vi benytter fx. den apostolske trosbekendelse:

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.


Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.


Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.


Fem punkter, der gør baptister til baptister

Men naturligvis er der forskel. Forskellene er følgende 5 punkter. Det er de punkter, der gør baptister til netop baptister.

Ingen af punkterne har vi patent på eller er alene om. Men hvor alle 5 punkter bekendes i den ene og samme kirke, er der tale om en baptistkirke. Fjernes et af punkterne eller byttes ud med noget andet afgørende, er det sandsynligvis ikke en baptistkirke, men en anden slags kirke.


1. Tro

Grundlaget er, at man personligt tror på Jesus Kristus som sin personlige Herre og verdens frelser.


2. Dåb

Alle, der selv bekender denne tro og ønsker det, kan blive døbt. Vi døber m.a.o. ikke spædbørn, men venter i al respekt til folk selv ønsker at blive døbt og tilhøre kirken.

(Det betyder ikke, at vi ikke elsker børnene - det gør vi. Endda så meget, at vi bringer vore nyfødte med i kirke til en særlig barnevelsignelse, hvor vi beder Gud velsigne det lille barn resten af livet).


3. Demokrati

Da alle personligt har ønsket at være medlemmer, har alle medlemmer også indflydelse på menighedens liv og virke. Derfor mødes vi 4 gange om året til 100% demokratiske menighedsmøder, der måske bedst kan sammenlignes med en generalforsamling (dagsorden, regnskab, valg, forslag m.v.). Alle væsentlige beslutninger træffes her af medlemmerne selv i fællesskab.

Vi har m.a.o. ikke nogen biskop, øvrighed eller anden myndighed, der kan komme og fortælle os, hvordan vi skal gøre.

Hver baptistmenighed afgør 100% alle forhold selv. Det giver os alle stor indflydelse på, hvordan vi ønsker menigheden udformet, og naturligvis lige så stort ansvar overfor Gud, der har betroet os sit glædelige budskab og sin kærlighed, for at vi skal dele den med andre.


4. Frihed fra staten

I sagens natur vil staten ikke økonomisk understøtte en så høj grad af selvstændighed, og det passer os fint. Vi er nemlig en frikirke, dvs. 100% selvstændig i forhold til staten, og sådan synes baptister, det skal være.

Menighedens liv og virke er noget, de troende fastlægger inspireret af Bibelen, Jesu eksempel og vejledt af Gud i dag. Det skal hverken folketing, regering eller stat bestemme over. Vi samarbejder gerne med både stat og kommune, men i sidste ende må det være de troende selv, der bestemmer.

En helt naturlig følge af denne selvstændighed er selvsagt, at staten ikke giver os penge. Det klarer vi så ved, at medlemmerne frivilligt giver, hvad de føler sig tilskyndede til. Det er ikke småpenge, når vi alle hjælpes ad. Og det giver en stor økonomisk frihed.


5. Aktiv livshjælp (Mission)

Alle har vi fået meget af Gud, og derfor er det helt naturligt, at vi ønsker at dele det gode, vi selv har modtaget, med andre. Naturligvis i uendelig respekt for, om nogen ønsker vores hjælp. Derfor er respektfuld dialog et nøgleord for os.

Men det er en glæde at kunne glæde andre. Derfor ønsker vi at hjælpe andre til et bedre liv, bære deres problemer sammen med dem eller "blot" være der i medgang og modgang. Ofte er det lige så vigtigt at have nogle at dele det med, når man er meget glad, som når man er ked af det.

Aktiv livshjælp eller mission (som desværre ofte er blevet misforstået) er en af vore største glæder i menigheden. Fx gennem støtte til Catrine Sørensen '(se projekt)


Copyright © All Rights Reserved