Værdier og visioner

Viborg Baptistkirke

Værdier:


    Kærlighed - ved Kristus, i frihed og ansvarlighed.

    Åbent og omsorgsfuldt fællesskab.

    Formidling af Guds åbenbaring til søgere.

    Udvikling gennem erkendelsesprocesser.Visioner:


    Til stadighed selv være grebet af budskabet, og trænge dybere ind i de bibelske sandheder        for at se Guds herlighed.

    Til stadighed invitere mennesker med i Guds fællesskab for at dele oplevelsen af Guds kærlighed.

    Til stadighed forstå menigheden som tjener for Guds mission i verden.

    En menighed, hvor vi tjener hver med vore gaver; hvor nyt og gammelt og alle aldersgrupper findes og trives side om side; åben for etniske grupper og mennesker med forskellig social baggrund.Copyright © All Rights Reserved