Projekter

Viborg Baptistkirke

Viborg baptistkirke støtter Cathrine Sørensen

der er uddannet fra Københavns Pædagogseminar i 2011

og har siden efteråret 2012 arbejdet på børnehjemmet Emmanuel i Honduras, hvor Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU) og Emmanuel samarbejder om at udsluse og reintegrere de unge tilbage i samfundet efter kortere eller længere ophold på børnehjemmet.


Cathrine har siden sommeren 2013 ledet ungdomsarbejdet på Emmanuel og i februar 2014 startede BBU og Emmanuel nyt projekt: Youth Community and Transition Project, som Cathrine er Projekt leder på.

Som projekt leder søger Cathrine for at tilbyde de unge information om deres land, kultur og hjælper dem med at blive rustet til et succesfuldt og uafhængig liv uden for Emmanuel den dag de vælger at tage ud i samfundet udenfor.

Ud over udslusnings projektet står Cathrine også for ungdomskirken på Emmanuel, hvor 40 unge er med i discipelskabs gruppen og hvor der hver måned bliver afholdt ungdomsgudstjenester for mere end 100 unge.


Blog: http://myadventure-cathrine.blogspot.dk


Info om projektet og Emmanuel:

http://www.ycpemmanuel.weebly.com

www.facebook.com/YouthCommunityProject

http://orphanageemmanuelhn.weebly.com

Copyright © All Rights Reserved