Persondata

Viborg Baptistkirke

Persondata


Viborg Baptistmenighed bestræber sig på at leve op til det ansvar, det er at indsamle, opbevare og behandle de persondata, der er nødvendige for menighedens fællesskab og drift.

 


Herunder finder du links til (pdf-filer):


(FBM er et samarbejdsorgan for pt. Viborg Baptistmenighed og Silkeborg Baptistmenighed, som varetager modtagelse af bidrag og gaver samt indberetning til SKAT med henblik på skattefradrag til giverne.)

Copyright © All Rights Reserved